Cenník EK

 

I. Emisné kontroly pravidelné, opakované a zvláštne

 

  € s DPH

1.

Motorové vozidlá všetkých kategórií so zážihovým motorom (B-NKAT)

12,00

2.

Osobné motorové vozidlá s najviac 9 sedadlami M1, motorové vozidlá na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3,5t N1,D, B-RKAT, OBD

21,00

3.

Osobné motorové vozidlá s najviac 9 sedadlami (M1), motorové vozidlá na prepravu tovaru s celk. hmotnosťou do 3,5 t (N1)
* so zážihovým motorom - palivo LPG, CNG

25,00

4.

Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)

29,00

5.

Opakovaná EK so všetkými druhmi pohonu, do 3,5t

6,00

6.

Opakovaná EK so všetkými druhmi pohonu, nad 3,5t

9,00

7.

Zľavnená emisná kontrola podľa bodu I.1

7,50

8.

Zľavnená emisná kontrola podľa bodu I.2

15,00

9.

Zľavnená emisná kontrola podľa bodu I.3

18,50

10.

Zľavnená emisná kontrola podľa bodu I.4

19,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Emisné kontroly administratívne a súvisiace služby

 

 

1.

Emisná kontrola adminstratívna - vozidlá všetkých kategórií

6,00

2.

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,50

3.

Pridelenie a vystavenie nového osvedčenia o emisnej kontrole

2,50

4.

Vystavenie a potvrdenie zhodnosti fotokópie protokolu o emisnej kontrole

4,00

Stiahnuť

Cenník je platný od 1.1.2011