Cenník EK

Emisná kontrola

pravidelná

(cena s DPH)

opakovaná

(cena s DPH)

Osobné vozidlo M1, N1 jedno palivo 50,00 € 50,00 €

Osobné vozidlo M1, N1 s alternatívnym palivom (LPG, CNG, LNG)

60,00 € 60,00 €
Vozidlo M2, M3, N2, N3 94,00 € 94,00 €
Zvláštna EK - napr. zápis alternatívneho paliva 55,00 €  

Ceny sú vrátane DPH a zahŕňajú aj všetky administratívne poplatky.

Cenník je platný od 1.5.2023