TECHNICKÁ KONTROLA

Druhy technických kontrol

Absolvovať povinnú technickú alebo emisnú kontrolu bola donedávna spojené s nepríjemnými pocitmi a obavami zo zadržania dokladov, čo často predstavovalo pre motoristu aj značný časový problém. 

Naším cieľom je poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.

Čítaťďalej

 

Lehoty technických kontrol

Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. (externý odkaz na www.zbierka.sk) v znení neskorších predpisov.

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Čítaťďalej

 

Kategórie vozidiel

ROZDELENIE VOZIDIEL DO KATEGÓRIÍ
Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje nasledovné rozdelenie kategórií:

Čítaťďalej

 

Cenník STK

Čítaťďalej