UŽITOČNÉ ODKAZY

1.Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave   www.ba.kud.gov.sk/sk/

2. SEKA poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel
www.seka.sk

3. TESTEK poverená technická služba technických kontrol vozidiel
www.testek.sk

4.Krajský dopravný inšpektorát policajného zboru v Bratislave
www.minv.sk/?krajsky-dopravny-inspektorat-1
Oddelenie dopravných evidencií
Kopčianska 84
851 01 Bratislava

5.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
www.telecom.gov.sk

6.Ministerstvo vnútra SR
www.minv.sk/